+ جدیدترین لیست مراجع عظام تقلید شیعه
لیست اسامی مراجع معظم تقلید در قید حیات به شرح ذیل اعلام می گردد. برای ورود به سایت مراجع می توانید روی نام ایشان کلیک نمایید. ( ممکن است نام برخی مراجع معظم اعلام نگردیده باشد مزید امتنان خواهد بود در بخش نظرات اعلام فرمائید تا به بانک اطلاعات اضافه گردد) توجه: ترتیب اعلام اسامی مراجع عظام تقلید بر اساس اعملیت نمی باشد و هرگونه شائبه رتبه بندی خلاف واقع می باشد 1-حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی 2-حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی 3-حضرت آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی 4-حضرت آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی 5-حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای 6-حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض 7-حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی 9-حضرت آیت الله العظمی حسین مظاهری 10-حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی 11-حضرت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی 12-حضرت آیت الله العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی 13-حضرت آیت الله العظمی محمد علی گرامی 14-حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی 15-حضرت آیت الله العظمی حاج میرزا یدالله دوزدوزانی 16-حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی 17-حضرت آیت الله العظمی قربانعلی محقق کابلی 18-حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی 19-حضرت آیت الله العظمی محمد باقر موحدی نجفی 20-حضرت آیت الله العظمی شیخ یوسف صانعی 21-حضرت ایت الله العظمی اسدالله بیات زنجانی 22-حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق شیرازی 23-حضرت ایت الله العظمی سید محمد سعید حکیم 24-حضرت آیت الله العظمی محمدرضا نکونام 25-حضرت آیت الله العظمی خلیل مبشر کاشانی 26-حضرت آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی 27-حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری 29-حضرت آیت الله العظمی بطحائی گلپایگانی 30-حضرت آیت الله العظمی محمد ابراهیم جناتی 31-حضرت آیت الله العظمی رحیمی آزاد 32-حضرت آیت الله العظمی مرتضی تهرانی 33-حضرت آیت الله العظمی دوستی زنجانی 34-حضرت آیت الله العظمی محسنی 35-حضرت آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی 36-حضرت آیت الله العظمی مجلسی 37-حضرت آیت الله العظمی رحمتی سیرجانی 38-حضرت آیت الله العظمی بشیر النجفی 39-حضرت آیت الله العظمی شمس الدین واعظی 40-حضرت آیت الله العظمی سید عباس مدرسی یزدی 41- حضرت آیت الله العظمی مجتهدی نجفی 42-حضرت آیت الله العظمی سید عبدالجواد علم الهدی خراسانی 43-حضرت آیت الله العظمی یعسوب الدین جویباری 44-حضرت آیت الله العظمی محمد طاهر آل شبیری خاقانی 45-حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد یعقوبی 46-حضرت آیت الله العظمی شیخ فاضل المالکی


سه‌شنبه 5 خرداد 1394

عنوان آخرین یادداشتها