+ مکتب اخلاق علوی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا امیرالمومنین حیدر کرار مولانا علی بن ابی طالب (علیه السلام) مکتب اخلاق علوی چیست ؟ اول باید گفت منظور از مکتب در این یادداشت چیست . ما مکتب را " مجموعه یا گروهی از افراد که ویژگی‌های فکری مشترک خود و یا چشم‌انداز فلسفی، رشته، اعتقادی، جنبش اجتماعی، جنبش فرهنگی و جنبش هنری خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند" تعریف می کنیم. اخلاق هم منظور علم اخلاق شاخه‌ای از علوم انسانی است که موضوع آن شناخت مصادیق ارزش‌ها و بیانگر راه‌های کسب فضائل و ترک رذائل اخلاقی است. و اما مهمترین بخش عنوان " علوی " است که به این مکتب و آئین زندگی اطلاق می شود . سیره و روش سلوکی مولانا امیرالمومنین علی علیه السلام بعنوان مصداق و جان مایه این مکتب شناخته می شود. * این مکتب استاد خود را " پیر" می نامد نه به جهت آنکه مانند فرق متصوفه شیوخ خود را پیر و قطب می نامند بلکه بدان جهت که پیر در ادبیات ذهنی ایرانیان همواره کلمه مقدسی برای اطلاق به راهنمایان و جهان دیدگان بوده است. *این مکتب رشته ارادت فقری و سلسله ندارد مانند آنچه در بین متصوفه متداول است اما اتصال به اساتید و روشن ضمیران راه دارد * القاب طریقتی مانند آنچه در فرق و مسلک های متداول روزگار ماست ندارد * توجه به شریعت و اخلاق اصول مهم این مکتب هستند * خدا برای همه است و مخصوص یک گروه خاص نیست ، هیچ گروهی برتر بر دیگران نزد خداوند نیست الی آنکه انسان بواسطه تکامل در مسیر اخلاق بتواند محبت بیشتری از خداوند سبحان را جذب نماید. در پایان به روح بلند و آسمانی پیشگامان مکتب اخلاق علوی در هر صنف و لباسی درود می فرستیم * پی نوشت: بکتاشیه نام گروهی از علویان آناطولی است که در عصر عثمانی می زیسته اند و معتقد به دوازده امام شیعه هستند و جمله ائمه را نور واحد می دانند . همه امامان نور مولانا علی علیه السلام هستند در صفات مختلف مجتبی ، شهید ، سجاد ، باقر، صادق ، کاظم، رضا، جواد، هادی ، زکی و مهدی فقیر الی الله / ایمان


جمعه 30 تیر 1396

عنوان آخرین یادداشتها